Mountain Avens

Matthias Maier | Mountain Avens
Adelboden, Switzerland