Spontaneous Art Installation

Matthias Maier | Spontaneous Art Installation
Cherry Grove, NY, USA